search

Loading...

Aug 17, 2011

Öko-Tex = garanterat harmlöst

WE MOVED TO beautyindetailsblog.blogspot.com!
VÄLKOMNA DIT!

Jag blir ledsna när jag märker att konsumenter idag vet så lite om vad de köper till sig själva och sina barn. Känns som jag bara MÅSTE skriva lite mer om Öko-Tex.

Läs noga - valet av textiler har större betydelse än du tror!


 Textiler idag

Nuförtiden ställer vi höga krav på textilprodukter: de skall vara funktionella, med lång livslängd, lättskötta, vackra. Ibland är pris avgörande. Det betyder att vissa kemikalier måste används för att tillverka det människor vill ha.
Det vi missar är att tänka på hur säkra de textilerna vi har hemma är...

Konsumenternas kunskap av giftfria textiler har inte alltid varit stark, men tack vare forskning ökar förståelsen för det som är farligt bland vanliga människor. I början av 1990-talet resulterade det i kvalitetskrav och specialinriktad lagstiftning som förbjöd vissa farliga ämnen.
Det var ett stort steg framåt, fortfarande saknades dock en enhetlig säkerhetsnorm för företagen i textil-och beklädnadsindustrin. Industrin och konsumenter behövde en konkret bedömning av textiler, en etikett som hjälper en att göra ett bra val vid inköp. Det var anledningen till att provnings- och certifieringssystem Öko-Tex Standard 100 utvecklades och Öko-Tex Association byggdes.


Vad är Öko-Tex Standard 100?

Öko-Tex Standard 100 är ett världsomfattande enhetligt test- och certifieringssystem för textila råvaror, mellan- och slutprodukter i alla produktionssteg. Målet är att försäkra att produkterna inte innehåller några hälsofarliga ämnen.
Testerna omfattar lagligt förbjudna och fastställda substanser samt en del parametrar som misstänks vara hälsoskadliga. 


Testmetodik

Öko-Tex tester efterliknar verkligheten, vilket betyder att de tar hänsyn till möjliga upptagningsvägar för kemikalier i kroppen:
 •  genom huden (med hjälp av konstgjord svettlösning kontrolleras om, respektive i vilka mängder befintliga substanser avges från textiler vid svettning);
 •  oralt (speciellt viktigt för babyartiklar; återges genom tester med konstgjord salivlösning);
 • genom andning (tester med lukt- och emissionsmätningar).

Testerna enligt Öko-Tex Standard 100 baseras alltid på textilernas tänkta användningsområde.  
Ju mer hudkontakt, desto högra krav måste uppfyllas.

Spädbarn behöver ett särskilt skydd. Därför testas alla babyartiklar enligt de allra strängaste kriterierna. Formaldehyd får inte förekomma. Kravet på saliväkthet garanterar att infärgningar och tryck inte blöder eller färgar av sig om barnet suger på tyget.

Alla delar av produkten testas – tyg, knappar, mellanlägg, etiketter.

Parametrar

Öko-Tex kriterielistan omfattar mer än 100 parametrar. Laboratorierna testar inte bara LAGLIGT FÖRBJUDNA substanser, utan även dem som MISSTÄNKS hälsovådliga. 

Dessa garanterar därmed en säkerhetsnivå, som går långt utöver lagkraven!

I kriterialistan ingår:

 • särskilt förbjudna AZO-färgämnen,
 • cancerframkallande och allergena färgämnen,
 • formaldehyd,
 • pesticider,
 • klorerade fenoler,
 • klororganiska bensener och toluener,
 • extraherbara tungmetaller,
 • färgäkthet,
 • pH-värde,
 • ftalater,
 • tennorganiska föreningar,
 • emission av lättflyktiga föreningar,
 • lukt,
 • biologiskt aktiva produkter och flamhämmande produkter är speciellt reglerade.

Välkomna att handla öko-tex och ekotextiler till sovrum och barnkammare på www.sov-gott.se!